Der AMS-Ausbildungskompass bietet Ihnen detaillierte Informationen über passende Ausbildungen zu Ihrem Traumberuf. Hier finden Sie schnell und einfach Ausbildungen, Schulen, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Akademien und Universitäten in Österreich. Testen Sie den Ausbildungsassistenten - er berechnet Ihnen sofort Ihren Bildungsweg zum Wunschberuf. Informationen zu Förderungen von Aus- und Weiterbildungen finden Sie unter erwachsenenbildung.at

Mogućnosti obrazovanja u Austriji

Odaberite iz grafike vaš željeni stepen obrazovanja

Obavezno školovanje (opće obrazovanje) traje 9 godina i odnosi se na svu djecu i adolescente od 6. godine starosti (bez obzira na njihovo državljanstvo).

Kad se završi ovih devet školskih godina, govori se o „ispunjenom obaveznom pohađanju škole“.

više informacija

Niža osnovna škola predstavlja ulazak u austrijski sistem školovanja. Ona pruža osnovno obrazovanje, a pohađaju je djeca od 6. godine života.

više informacija

AHS niži stepen (AHS = Općeobrazovna viša škola, gimnazija) pruža učenicima/učenicama u dobi od 10. do 14. godine sveobuhvatno i produbljeno opće obrazovanje. Učenici/učenice se pripremaju prije svega za pohađanje općeobrazovnih i stručnih srednjih škola.

više informacija

Srednja škola (MS) (do školske 2019./2020. godine pod nazivom Nova srednja škola) je mješoviti oblik više osnovne škole i nižeg stepena općeobrazovne više škole (AHS), a pruža učenicima od 10. do 14. godine temeljno opće obrazovanje i priprema ih za prvo stručno obrazovanje u zanatu ili srednjoj ili višoj stručnoj obrazovnoj školi (BMS ili BHS) ili za više opće obrazovanje.

više informacija

Djeca/mladi sa tjelesnim ili mentalnim hendikepom ili sa poteškoćama u učenju mogu umjesto integracijskog razreda u narodnoj školi, srednjoj školi ili nižeg stepena opće više škole pohađati specijalnu školu.

više informacija

Politehnička škola (PTS) se nastavlja na 8. školski stepen i polaznike priprema prije svega za stručnu izobrazbu u zanatskom zanimanju. Kao 9. školski stepen, PTS ima posebno težište na profesionalnoj orijentaciji. U Beču se, kao alternativa PTS-u, nudi i Srednja stručna škola (FMS).

više informacija

Zanat je dualno stručno obrazovanje koja se odvija uz izrazitu okrenutost praksi pretežno u nekom preduzeću i manjima dijelom u stručnoj školi. U preduzeću u kojem se provodi naukovanje naučnik izučava odabrano zanimanje kroz praktični rad. U stručnoj školi se produbljuje opće znanje i usvajaju temeljna teorijska znanja za odabrano zanimanje.

Pretraga zanata više informacija

Stručne majstorske škole u preduzeću proširuju teorijsko stručno obrazovanje osoba sa završenim stručnim obrazovanjem u tehničko-obrtničkom sektoru. Traju četiri semestra i završavaju komisijskim završnim ispitom.

više informacija

Srednje stručne škole (BMS) pružaju uz prošireno opće obrazovanje konkretne stručne kvalifikacije u pojedinom stručnom području.

Pretraga obrazovanja više informacija

Viša stručna škola (BHS) pruža produbljeno opće obrazovanje i dovodi do prava studiranja na univerzitetima (matura), a učenice/učenici istodobno stiču završeno stručno obrazovanje u pojedinom stručnom području.

Pretraga obrazovanja više informacija

AHS-viši stepen pruža sveobuhvatno i produbljeno opće obrazovanje i dovodi do općeg prava studiranja. Sa završetkom općeobrazovne više škole u pravilu nisu povezane nikakve neposredne stručne kvalifikacije.

Pretraga obrazovanja više informacija

Matura (ispit zrelosti) je završetak općeobrazovne više škole (AHS) te dio završnog ispita na višim stručnim školama (ispit zrelosti i diplomski ispit), a između ostalog omogućava neograničeni pristup studiju na univerzitetima, visokim stručnim školama i Pedagoškim visokim školama te pohađanje koledža.

više informacija

Pravo studiranja znači pravo studiranja na univerzitetima, visokim stručnim školama i Pedagoškim visokim školama ili također pravo pohađanja koledža. Pravo studiranja se stiče polaganjem mature (ispita zrelosti), stručnog ispita zrelosti ili ispita za sticanje prava na studiranje.

više informacija

Na mnogim višim stručnim školama ustrojeni su koledži. Oni podučavaju u najkraćem vremenu (4 do 6 semestara) stručne sadržaje više stručne škole (BHS) u različitim stručnim područjima i time omogućavaju prije svega apsolventicama i apsolventima općeobrazovnih viših škola (AHS) sticanje stručnih kvalifikacija. Koledži se često nude i kao večernji koledži koji se pohađaju uz rad.

Pretraga obrazovanja više informacija

Univerzitetski studij pruža u prvom redu teorijsko-naučno obrazovanje i nije uvijek usmjeren na neko konkretno zanimanje. Stoga je prije početka univerzitetskog studija veoma važno tačno se informirati o sadržajima studija i profesionalnim mogućnostima.

Pretraga obrazovanja više informacija

Visoke stručne škole (FHs) omogućavaju naučno utemeljeno stručno obrazovanje u formi bachelor ili master studija uz jaku povezanost sa praksom. Studiji na visokim stručnim školama nude se prije svega u području ekonomije, tehnike, zdravstva i socijalnog rada.

Pretraga obrazovanja više informacija

Na pedagoškim visokoškolskim ustanovama (PVS) obrazuju se učitelji/učiteljice za nastavu na primarnom stepenu (narodna škola) i sekundardnom stepenu (srednje škole, opšta viša škola, posebna škole, politehničke škole i za stručnu nastavu na školama za strukovno obrazovanje).

Master studij za učiteljstvo na sekundarnoj školi treba da se ponudi u kooperaciji sa nekim univerzitetom.

Pretraga obrazovanja više informacija

Ausbildungs­assistent

Hier finden Sie den Ausbildungsweg zu Ihrem Traumberuf. Testen Sie den Ausbildungsassistent und lassen Sie sich ihren persönlichen Ausbildungspfad berechnen.