Der AMS-Ausbildungskompass bietet Ihnen detaillierte Informationen über passende Ausbildungen zu Ihrem Traumberuf. Hier finden Sie schnell und einfach Ausbildungen, Schulen, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Akademien und Universitäten in Österreich. Testen Sie den Ausbildungsassistenten - er berechnet Ihnen sofort Ihren Bildungsweg zum Wunschberuf. Informationen zu Förderungen von Aus- und Weiterbildungen finden Sie unter erwachsenenbildung.at

Mogućnosti obrazovanja u Austriji

Odaberite iz grafike svoj željeni stupanj obrazovanja

Opća obveza školovanja (opće obrazovanje) traje 9 godina i odnosi se na svu djecu i mlade od 6. godine starosti (neovisno o njihovom državljanstvu).

Kad se završi tih devet školskih godina, govori se o „ispunjenom obveznom pohađanju škole“.

više informacija

Niža osnovna škola predstavlja ulazak u austrijski sustav školovanja. Ona pruža osnovno obrazovanje, a pohađaju je djeca od 6. godine života.

više informacija

AHS niži stupanj (AHS = Općeobrazovna viša škola, gimnazija) pruža učenicima/učenicama u dobi od 10. do 14. godine sveobuhvatno i produbljeno opće obrazovanje. Učenici/učenice se pripremaju prije svega za pohađanje općeobrazovnih i stručnih srednjih škola.

više informacija

Srednja škola (NMS) (do školske 2019./2020. godine pod nazivom Nova srednja škola) je mješoviti oblik više osnovne škole i nižeg stupnja općeobrazovne više škole (AHS), a pruža učenicima od 10. do 14. godine temeljno opće obrazovanje i priprema ih za prvo strukovno obrazovanje u zanatu ili srednjoj ili višoj stručnoj obrazovnoj školi (BMS ili BHS) ili za više opće obrazovanje.

više informacija

Djeca/mladi s tjelesnim ili mentalnim hendikepom ili s poteškoćama u učenju mogu umjesto integracijskog razreda u narodnoj školi, srednjoj školi ili nižeg stupnja opće više škole pohađati specijalnu školu.

više informacija

Politehnička škola (PTS) se nastavlja na 8. školski stupanj i polaznike priprema prije svega za stručnu izobrazbu u zanatskom zanimanju. Kao 9. školski stupanj, PTS ima posebno težište na profesionalnoj orijentaciji. U Beču se, alternativno PTS-u, nudi i Srednja strukovna škola (FMS).

više informacija

Zanat je dualna strukovna izobrazba koja se odvija uz izrazitu okrenutost praksi pretežito u nekom poduzeću i manjima dijelom u strukovnoj školi. U poduzeću u kojem se provodi naukovanje naučnik izučava odabrano zanimanje kroz praktični rad. U strukovnoj školi se produbljuje opće znanje i usvajaju temeljna teorijska znanja za odabrano zanimanje.

Tražilica zanata više informacija

Stručne majstorske škole u poduzeću proširuju teorijsko stručno obrazovanje osoba sa završenom strukovnom izobrazbom u tehničko-obrtničkom sektoru. Traju četiri semestra i završavaju komisijskim završnim ispitom.

više informacija

Srednje stručne škole (BMS) pružaju uz prošireno opće obrazovanje konkretne strukovne kvalifikacije u pojedinom stručnom području.

Tražilica izobrazbe više informacija

Viša stručna škola (BHS) pruža produbljeno opće obrazovanje i dovodi do prava studiranja na sveučilištima (matura), a učenice/učenici istodobno stječu završeno strukovno obrazovanje u pojedinom stručnom području.

Tražilica izobrazbe više informacija

AHS-viši stupanj pruža sveobuhvatno i produbljeno opće obrazovanje i dovodi do općeg prava studiranja. Sa završetkom općeobrazovne više škole u pravilu nisu povezane nikakve neposredne stručne kvalifikacije.

Tražilica izobrazbe više informacija

Matura (ispit zrelosti) je završetak općeobrazovne više škole (AHS) te dio završnog ispita na višim stručnim školama (ispit zrelosti i diplomski ispit), a između ostalog omogućava neograničeni pristup studiju na sveučilištima, visokim stručnim školama i Pedagoškim visokim školama te pohađanje koledža.

više informacija

Pravo studiranja znači pravo studiranja na sveučilištima, visokim stručnim školama i Pedagoškim visokim školama ili također pravo pohađanja koledža. Pravo studiranja se stječe polaganjem mature (ispita zrelosti), stručnog ispita zrelosti ili ispita za stjecanje prava na studiranje.

više informacija

Na mnogim višim stručnim školama ustrojeni su koledži. Oni podučavaju u najkraćem vremenu (4 do 6 semestara) stručne sadržaje više stručne škole (BHS) u različitim stručnim područjima i time omogućuju prije svega apsolventicama i apsolventima općeobrazovnih viših škola (AHS) stjecanje strukovnih kvalifikacija. Koledži se često nude i kao večernji koledži koji se pohađaju uz rad.

Tražilica izobrazbe više informacija

Sveučilišni studij pruža u prvom redu teorijsko-znanstveno obrazovanje i nije uvijek usmjeren na neko konkretno zanimanje. Stoga je prije početka sveučilišnog studija izuzetno važno točno se informirati o sadržajima studija i profesionalnim mogućnostima.

Tražilica studija više informacija

Visoke stručne škole (FHs) omogućuju znanstveno utemeljeno strukovno obrazovanje u formi bachelor ili master studija uz jaku povezanost s praksom. Studiji na visokim stručnim školama nude se prije svega u području ekonomije, tehnike, zdravstva i socijalnog rada.

Tražilica studija više informacija

Na pedagoškim visokoškolskim ustanovama (PVS) obrazuju se učitelji/učiteljice za nastavu na primarnom stepenu (narodna škola) i sekundardnom stepenu (srednje škole, opšta viša škola, posebna škole, politehničke škole i za stručnu nastavu na školama za strukovno obrazovanje).

Master studij za učiteljstvo na sekundarnoj školi treba da se ponudi u kooperaciji sa nekim univerzitetom.

Tražilica studija više informacija

Ausbildungs­assistent

Hier finden Sie den Ausbildungsweg zu Ihrem Traumberuf. Testen Sie den Ausbildungsassistent und lassen Sie sich ihren persönlichen Ausbildungspfad berechnen.