Der AMS-Ausbildungskompass bietet Ihnen detaillierte Informationen über passende Ausbildungen zu Ihrem Traumberuf. Hier finden Sie schnell und einfach Ausbildungen, Schulen, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Akademien und Universitäten in Österreich. Testen Sie den Ausbildungsassistenten - er berechnet Ihnen sofort Ihren Bildungsweg zum Wunschberuf. Informationen zu Förderungen von Aus- und Weiterbildungen finden Sie unter erwachsenenbildung.at

Mogućnosti obrazovanja u Austriji

Odaberite iz grafike vaš željeni stepen obrazovanja

Obavezno školovanje (opšte obrazovanje) traje 9 godina i odnosi se na svu decu i adolescente od 6. godine starosti (bez obzira na njihovo državljanstvo).

Kada se završi ovih devet školskih godina, govori se o „ispunjenom obaveznom pohađanju škole“.

više informacija

Niža osnovna škola predstavlja ulazak u austrijski sistem školovanja. Ona pruža osnovno obrazovanje, a pohađaju je deca od 6. godine života.

više informacija

AHS niži stepen (AHS = Opšteobrazovna viša škola, gimnazija) pruža učenicima/učenicama u dobu od 10. do 14. godine sveobuhvatno i produbljeno opšte obrazovanje. Učenici/učenice se pripremaju pre svega za pohađanje opšteobrazovnih i strukovno obrazovnih škola, koje ih dalje vode.

više informacija

Srednja škola (NMS) (do školske 2019./2020. godine pod nazivom Nova srednja škola) je mešoviti oblik više osnovne škole i nižeg stepena opšteobrazovne više škole (AHS), a pruža učenicima od 10. do 14. godine temeljno opšte obrazovanje i priprema ih za prvo strukovno obrazovanje u zanatu ili srednjoj ili višoj strukovno obrazovnoj školi (BMS ili BHS) ili za više opšte obrazovanje.

više informacija

Deca/mladi sa telesnim ili mentalnim hendikepom ili sa teškoćama u učenju mogu umesto integracijskog razreda u narodnoj školi, srednjoj školi ili nižeg stepena opštee više škole da pohađaju specijalnu školu.

više informacija

Politehnička škola (PTS) se nastavlja na 8. školski stepen i priprema pre svega za strukovno obrazovanje u zanatskom zanimanju. Kao 9. školski stepen, PTS ima posebno težište na profesionalnoj orjentaciji. U Beču se, kao alternativa PTS-u, nudi i Srednja stručna škola (FMS).

više informacija

Zanat je dualno strukovno obrazovanje koje se uz izrazitu orjentaciju prema praksi odvija pretežno u nekom preduzeću i manjim delom u strukovnoj školi. U preduzeću u kojem se sprovodi obuka šegrt izučava odabrano zanimanje kroz praktični rad. U strukovnoj školi se produbljuje opšte znanje i usvajaju temeljna teorijska znanja za odabrano zanimanje.

Traženje zanata više informacija

Stručne majstorske škole u preduzeću proširuju teorijsko stručno obrazovanje osoba sa završenim strukovnim obrazovanjem u tehničko-zanatskom sektoru. Traju četiri semestra i završavaju komisijskim završnim ispitom.

više informacija

Srednje strukovno obrazovne škole (BMS) pružaju uz prošireno opšte obrazovanje konkretne strukovne kvalifikacije u pojedinom stručnom području.

Traženje obrazovanja više informacija

Viša strukovno obrazovna škola (BHS) pruža produbljeno opšte obrazovanje i dovodi do zrelosti za studiranje na univerzitetima (matura), a učenice/učenici istovremeno stiču završeno strukovno obrazovanje u pojedinom stručnom području.

Traženje obrazovanja više informacija

Opšteobrazovna viša škola -viši stepen pruža sveobuhvatno i produbljeno opšte obrazovanje i dovodi do opšte zrelosti za studiranje. Sa završetkom opšteobrazovne više škole u pravilu nisu povezane nikakve neposredne strukovne kvalifikacije.

Traženje obrazovanja više informacija

Matura (ispit zrelosti) je završetak opšteobrazovne više škole (AHS) kao i deo završnog ispita na višim strukovno obrazovnim školama (ispit zrelosti i diplomski ispit), a između ostalog omogućava neograničeni pristup studijama na univerzitetima, visokim stručnim školama i Pedagoškim visokim školama te pohađanje koledža.

više informacija

Pravo studiranja znači pravo studiranja na univerzitetima, visokim stručnim školama i Pedagoškim visokim školama ili takođe i pravo pohađanja koledža. Pravo studiranja se stiče polaganjem mature (ispita zrelosti), strukovnog ispita zrelosti ili ispita za sticanje prava na studiranje.

više informacija

Na mnogim višim stručnim školama vode se koledži. Oni podučavaju u najkraćem vremenu (4 do 6 semestara) stručne sadržaje više strukovno obrazovne škole (BHS) u različitim stručnim područjima i time omogućavaju pre svega apsolventkinjama i apsolventima opšteobrazovnih viših škola (AHS) sticanje strukovnih kvalifikacija. Koledži se često nude i kao večernji koledži koji se pohađaju uz rad.

Traženje obrazovanja više informacija

Univerzitetske studije pružaju u prvom redu teorijsko-naučno obrazovanje i nisu uvek usmerene na neko konkretno zanimanje. Stoga je pre početka univerzitetskih studija izuzetno važno tačno se informisati o sadržajima studijuma i profesionalnim mogućnostima.

Traženje studija više informacija

Visoke stručne škole (FHs) omogućuju naučno utemeljeno strukovno obrazovanje u formi bachelor ili master studija uz jaku povezanost sa praksom. Studije na visokim stručnim školama nude se pre svega u području ekonomije, tehnike, zdravstva i socijalnog rada.

Traženje studija više informacija

Na pedagoškim visokoškolskim ustanovama (PVS) obrazuju se učitelji/učiteljice za nastavu na primarnom stepenu (narodna škola) i sekundardnom stepenu (srednje škole, opšta viša škola, posebna škole, politehničke škole i za stručnu nastavu na školama za strukovno obrazovanje).
Master studij za učiteljstvo na sekundarnoj školi treba da se ponudi u kooperaciji sa nekim univerzitetom.

Traženje studija više informacija

Ausbildungs­assistent

Hier finden Sie den Ausbildungsweg zu Ihrem Traumberuf. Testen Sie den Ausbildungsassistent und lassen Sie sich ihren persönlichen Ausbildungspfad berechnen.