Der AMS-Ausbildungskompass bietet Ihnen detaillierte Informationen über passende Ausbildungen zu Ihrem Traumberuf. Hier finden Sie schnell und einfach Ausbildungen, Schulen, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Akademien und Universitäten in Österreich. Testen Sie den Ausbildungsassistenten - er berechnet Ihnen sofort Ihren Bildungsweg zum Wunschberuf. Informationen zu Förderungen von Aus- und Weiterbildungen finden Sie unter erwachsenenbildung.at

Zorunlu eğitim (zorunlu temel eğitim) 9 yıl sürer ve (uyrukları ne olursa olsun) 6 yaşından itibaren tüm çocuklar ve ergenler için geçerlidir.

Bu dokuz yıllık eğitimin sonunda "zorunlu eğitim tamamlanmış" olur.

daha fazla bilgi

İlkokul, Avusturya eğitim sisteminin başlangıcını oluşturmaktadır. 6 yaşından itibaren çocuklara temel bir eğitim sağlar.

daha fazla bilgi

AHS alt kademesi (AHS = Genel eğitim veren lise) 10 ila 14 yaş arasındaki öğrencilere kapsamlı ve derin bir genel eğitim sunar. Öğrencileri öncelikle genel ve mesleki eğitim veren orta öğretim okullarına hazırlar.

daha fazla bilgi

Ortaokul (MS) (2019-2020 eğitim öğretim yılına kadar adı 'yeni ortaokul'du), 10 ila 14 yaş arası öğrencilere temel bir genel eğitim sunar ve onları bir çıraklık eğitiminde veya meslek ortaokulu ya da meslek yüksek okulunda (BMS ya da BHS'de) ilk mesleki eğitimlerine veya daha üst düzey bir genel eğitime hazırlar.

daha fazla bilgi

Fiziksel veya zihinsel bir engellilik hâli olan ya da öğrenme güçlüğü çeken çocuklar/ergenler, ilkokul veya ortaokulların entegrasyon sınıfı ya da AHS alt sınıfı yerine bir özel eğitim okuluna gidebilirler.

daha fazla bilgi

Politeknik okul (PTS), 8. sınıftan sonra başlar ve öğrencileri özellikle öğrenmek istedikleri bir meslekle ilgili alacakları mesleki eğitime hazırlar. 9. sınıf olarak PTS meslek seçiminde özel bir öneme sahiptir. Viyana'da, PTS'ye alternatif olarak meslek ortaokulu (FMS) seçeneği de sunulmaktadır.

daha fazla bilgi

Çıraklık eğitimi, ağırlıklı olarak bir işletmede pratik eğitim alınmasını ve küçük bir bölümünde de meslek okulunda eğitim verilmesini öngören ikili bir meslek eğitimidir. Çıraklık işletmesinde çırak, seçmiş olduğu mesleği uygulamalı çalışma ile öğrenir. Meslek okulunda ise genel eğitim derinleştirilir ve seçilen meslek hakkında teorik arka plan bilgileri verilir.

Çıraklık eğitimi ara daha fazla bilgi

Ustabaşılık okulu, mesleki eğitimini tamamlamış olan kişilere teknik ve ticari alanlarda teorik uzmanlık eğitimi verir. Dört sömestrden oluşur ve komisyonlu bir bitirme sınavı ile tamamlanır.

daha fazla bilgi

Mesleki eğitim veren orta dereceli okullar (BMS) genişletilmiş bir genel eğitim vermenin yanında ilgili dallarda somut mesleki nitelikler kazandırır.

Eğitim ara daha fazla bilgi

Mesleki eğitim veren lise dengi okul (BHS) derin bir genel eğitim verir ve üniversite olgunluğuna (Matura) yönlendirir. Öğrenciler aynı zamanda ilgili meslek dallarında mesleki eğitimlerini tamamlamış olur.

Eğitim ara daha fazla bilgi

AHS Üst kademe okulu kapsamlı ve derin bir genel eğitim verir ve genel yüksek okula yönlendirir. Bir AHS diploması hiçbir mesleki nitelikle doğrudan bağlantılı değildir.

Eğitim ara daha fazla bilgi

Matura (Olgunluk sınavı), genel eğitim veren yüksek dereceli bir okulun bitirme sınavı ve mesleki eğitim veren yüksek dereceli okulların bitirme sınavlarının bir bölümüdür. Üniversitelerde, uygulamalı bilimler yüksek okullarında, eğitim yüksek okullarında ve kolejlerde öğrenim görme hakkında sınırsız erişim sağlar.

daha fazla bilgi

Yüksek okul yetkinliği, üniversitelerde, uygulamalı bilimler yüksek okullarında ve eğitim yüksek okullarında öğrenim görmeye veya koleje gitmeye hak kazanma anlamına gelir. Yüksek okul yetkinliği Matura (olgunluk sınavı), mesleki olgunluk sınavı veya yüksek okul yetkinliği sınavı ile kazanılır.

daha fazla bilgi

Mesleki eğitim veren yüksek okulların çoğunda kolejler mevcuttur. Bu okullar, çok kısa bir sürede (4 ila 6 sömestr) farklı uzmanlık alanlarında mesleki eğitim veren yüksek okulların (BHS teknik içeriğini sunar ve özellikle genel eğitim veren yüksek okulların (AHS) mezunlarına mesleki nitelikler kazandırır. Kolejler sıklıkla meslek hayatına eşlik eden akşam kolejleri olarak sunulur.

Eğitim ara daha fazla bilgi

Üniversite eğitimi öncelikle teorik bilimsel eğitim verir ve her zaman somut bir mesleğe odaklı değildir. Bu nedenle üniversite eğitimi öncesinde eğitim içeriği ve mesleki seçenekler hakkında detaylı bir bilgi almak gerekmektedir.

Üniversite eğitimi ara daha fazla bilgi

Uygulamalı bilimler yüksek okulları (FHs) güçlü bir pratik odaklanma ile birlikte lisans ve master eğitimi formunda bilimsel tabanlı mesleki eğitim verir. Uygulamalı bilimler yüksek okulu eğitimleri öncelikle ticaret, mühendislik, sağlık ve sosyal alanlarda sunulmaktadır.

Üniversite eğitimi ara daha fazla bilgi

Pedagoji yüksek okullarında (PH) öğretmenler, ilköğretimde (ilkokullarda) ve ortaöğretimde (ortaokullarda, genel eğitim veren ortaöğretim okullarında, özel eğitim okullarında, politeknik okullarda ve meslek eğitimi veren okullardaki branş derslerinde) verilecek derslere yönelik eğitim görmektedir. Ortaöğretim düzeyinde öğretmenliğe yönelik master eğitimi, mutlaka bir üniversiteyle iş birliği yapılarak verilmelidir.

Üniversite eğitimi ara daha fazla bilgi

Ausbildungs­assistent

Hier finden Sie den Ausbildungsweg zu Ihrem Traumberuf. Testen Sie den Ausbildungsassistent und lassen Sie sich ihren persönlichen Ausbildungspfad berechnen.